njut av lyxen
med en tyst bil

METOD - LJUDMÄTNING

Under utvecklingsarbetet med ACAR AKUSTIK har hitintills 7* mätserier utförts. Mätserie 6 och 7 är genomförda tillsammans med Akustik och ljudkonsult företaget, Sound View Instruments AB.
Mätningar har utförts på tre olika sträckor lämpliga för de aktuella hastigheterna. Mätningen startades när farthållaren var inkopplad på aktuell hastighet. Mättiden begränsades av den aktuella sträckans längd.
Varje sträcka kördes fyra gånger i varje hastighet.
Därefter beräknades medelljudnivån för den aktuella hastigheten.
Medelljudnivån för varje mikrofon (vänster respektive höger) beräknades samt medelljudnivån för vänster och höger mikrofon tillsammans.
Ett resultat av medelljudnivån för en viss hastighet består alltså av åtta olika mätningar, fyra för vänster mikrofon och fyra för höger.
Mättiden vid olika hastigheter och den aktuella sträckans längd redovisas i Tabell 1 bredvid.

* Mätningar genomfördes; 2015: Renault Clio Tce, däckstorlek 205/45 R17. 2017: KIA cee´d däckstorlek 205/55 R16. 2018: Nissan Qashqai, däckstorlek 225/45 R19. Volvo V90 R-Design, däckstorlek 255/40 R19. 2019: Volvo V90 cc, däckstorlek 235/55 R18. 2020: VW Tiguan, däckstorlek 235/55 R18, Volvo V90 R-Design, däckstorlek 255/40 R19.

LJUDMÄTNING

En viktig aspekt när man skall jämföra ljudmätningar är att förhållandena måste vara exakt de samma vid mättillfällena, före och efter behandling. Några viktiga parametrar är att:

SAMMA STRÄCKA

Samma sträcka körs och att mätningarna börjar och slutar vid samma ställe varje gång. Samma väderlek, temperatur och vindhastighet

VÄGBANAN

Samma fuktighet på vägbanan. Det är samma vikt på bilen (volym drivmedel, last, antal personer i bilen etc.)

DÄCKEN

Det är samma däck/däcktryck. Det är samma ljudnivåmätare/analysator och mikrofoner.

MIKROFONERNA

Det är samma placering och riktning av mikrofoner. Samma omgivande trafik råder.

Oljud i bilen

OLJUD I BILEN

Utöver dessa parametrar skall varje mätperiod pågå under minst 30 sekunder för att få ett bra medelvärde.
Varje sträcka skall även mätas flera gånger tills flera av mätningarna är likvärdiga.
För att undvika att vibrationer och oförutsedda ljud som kan påverka mätningen skall mikrofonerna monteras på ett korrekt sätt. Undvik att hålla utrustningen i handen, montera mot ytor som kan skapa vibrationer etc.
Vid mätning av ljudnivån hängdes två mikrofoner i höjd med öronen på passagerarsidan i varje bil.
Avstånden mellan mikrofonerna var 25 cm. Mikrofonerna hade exakt samma positioner under mätningarna, före och efter behandling.

 

Vid våra mätningar har ljudnivåmätare/analysator och mikrofoner varit klass 1 (högsta klass).
Mätinstrumentens kalibrering kontrollerades före och efter mättillfällena.
Vid de två senaste mätserierna har vi använt ljudnivåmätare/analysator, Nti Audio XL2, mikrofon BSWA MPA201 och kalibrator B&K 4231.

VANLIGA LJUDNIVÅER VI UTSÄTTS FÖR I VARDAGEN

För att du ska förstå vart gränsen går och vilka ljudnivåer vi utsätts för så har vi tagit fram en lista på vanliga saker som kan vara lätta att relatera till.

dB-skalan är så kallad logaritmisk och det gör att en ökning från t.ex 50 dB till 100 dB inte ökar ljudnivån med det dubbla, utan mycket, mycket mer. Man kan säga att en ökning med 10 dB dubblar ljudnivån, vilket innebär att en ökning från 50 – 100 dB resulterar i att ljudnivån upplevs minst 5 gånger starkare.

Vetenskapliga undersökningar visar att det mänskliga örat kan ta skada av ljud från 85 dB och uppåt, beroende på vilken form av ljud det är. Tänk därför på att alltid använda någon form av hörselskydd, såsom öronproppar, hörselkåpor eller annat dämpande skydd i de miljöer där du misstänker att ljudnivån överstiger 85 – 90 dB.

DEFINITIONER

Nedan finner du förklaringar till de ord som använts här på vår webbsida.

LJUDNIVÅ

Ljudnivå är benämningen för hur högt ett ljud upplevs, t.ex. hur högt ljud du skruvar upp på din stereo. Ett annat ord för ljudnivå är ljudvolym. Ljudnivån är nästan helt avgörande för hur behagligt ett ljud upplevs. Om ljudet har en låg nivå så blir det behagligt men om det är för lågt så kan det bli svårt att uppfatta. Om ljudet har en väldigt hög nivå så kan det till och med vara skadligt då det belastar örats olika delar för mycket. Ljud är vågrörelser som fortplantas genom olika medier; luft, vatten, konstruktioner, etc.

FREKVENS

Frekvens är ett mått på hur många svängningar (våglängder) som skapas och träffar örats trumhinna per sekund. Om ljudvågorna skapas snabbt är frekvensen hög och då är våglängderna korta, tex. 15 000 Hertz = hög ton. Och tvärt om, skapas ljudvågorna långsamt är frekvensen lägre, t.ex. 200 Hertz = låg ton.

DECIBEL - dB

Ett logaritmiskt mått som bland annat används för att beskriva ljudnivån, innebärande att vid en ökning med 10 dB ökas ljudnivån med det dubbla, det vill säga att vid 70 dB blir ljudnivån dubbelt så hög som vid 60 dB.

DECIBEL A - dB(A)

Decibel med avvägningsfilter (A) som viktar ljudets frekvensinnehåll till att motsvara det mänskliga örats känslighet och tar större hänsyn till ljudnivån i de frekvenser som det mänskliga örat faktiskt hör. Det vill säga, i frekvensintervallet 20 Hz till 20 000 Hz.

INFRALJUD

Ett ljud som har en frekvens lägre än det mänskliga örat kan höra, gränsen brukar dras vid under 20 Hz. Dessa låga frekvenser kan vi ibland bara känna som vibrationer i kroppen. Infraljud kan utan dämpning utbreda sig över mycket långa sträckor. Infraljud mäts i decibel (dB).

LÅGFREKVENT LJUD

Oönskat ljud som man kanske inte direkt är medveten om. Ett dovt molande buller som över tid påverkar oss negativt. Det kan vara ljud från ventilationssystem, elektronik, däck- och vägljud, eller liknande.